Extra ondersteuning voor dagelijkse zaken

Individuele Begeleiding

Dalazorg verleent ambulante zorg en dagbesteding/opvang voor cliënten. Onder ambulante zorg en dagbesteding/opvang wordt onder andere begrepen begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging. Daarbij richt Dalazorg zich voornamelijk op verstandelijk gehandicapten, de ouderenzorg en cliënten met een psychiatrische aandoening.