Investeren in kennis is investeren in kwaliteit

Opleidingen

Deskundigheidsbevordering

Investeren in kennis is investeren in kwaliteit. Daarom krijgen onze medewerkers een opleidingsprogramma aangeboden. De trainingen worden interne en externe verzorgd. Enkele voorbeelden:

  • Omgaan met andere culturen
  • Zelfredzaamheidmatrix (ZRM)
  • Werken met RIS
  • Wijkgericht werken
  • Kwaliteit in de zorg
  • Werken met ondersteuningsplannen
  • Agressiehantering
  • Intervisie
  • Seksualiteit
  • Privacy en klachtenbeleid

Leer- werkplaatsen

Bij Dalazorg kun je leren en werken tegelijk. Dalazorg biedt jaarlijks een beperkt aantal leerwerkplekken aan voor jongeren die een carrière willen in de zorg. Neem dan contact met ons op voor meer informatie.