Gemeenschappelijke belangen

Klachtenreglement

Informatiekaart klachten uiting van ongenoegen
Het kan zijn dat u als cliënt niet tevreden bent over de zorg of ondersteuning die u ontvangt. Ook kan het voorkomen dat er zich een gebeurtenis voordoet waar u niet tevreden over bent en dit wilt bespreken of hier een melding van wilt maken.

Wat is een klacht precies?
Een klacht is een uiting van onvrede over de zorg, de ondersteuning, de dienstverlening of de personen/zorgverleners waar u als cliënt mee te maken heeft. De zaken lopen anders dan verwacht, u kunt zich onheus bejegend voelen.

Hoe en waar kunt u een dient klacht of uiting van ongenoegen indienen?
Uw  klacht of uiting van ongenoegen kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via e-mail worden geuit. Om zo dichtbij en zo snel mogelijk samen tot een tevreden oplossing te komen kunt u zich in de eerste plaats direct tot de zorgverlener of de zorg(meldings)coördinator van het wijkteam wenden. Een klacht of uiting van ongenoegen kunt u (digitaal) via een klachtformulier bij Dalazorg indienen via info@dalazorg.nl Het klachtformulier is te downloaden via de website van Dalazorg. Er wordt dan binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen

U kunt u klacht desgewenst anoniem melden. Wij kunnen u in dat geval dan niet terug berichten maar nemen ook uw anonieme opmerkingen serieus. Voor klachten vallend binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u op de website van de Gemeente kijken op welke wijze u een klacht kunt indienen met betrekking tot de diensten van de Gemeente en de indicatiestelling in het kader van de Wmo.

Is het bespreken van uw klacht of onvrede met de zorgverlener of de zorg(meldings)coördinator van het wijkteam niet naar uw tevredenheid verlopen?
U kunt een klacht of melding van onvrede dan voorleggen aan de regionale ombudsman.

OF

U kunt een klacht of melding van onvrede dan (en te allen tijde ook rechtstreeks) bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris indienen. Dit kan zowel schriftelijk, telefonisch, als via e-mail. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij een klacht of onvrede en helpen een oplossing te vinden.

Adres
Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Email:                        klacht@verenigingspot.nl
Postadres:                 t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden
Telefoonnummer:     035 – 54 27 517

Klachtenreglement
Dalazorg beschikt over een laagdrempelige klachtenregeling. Wilt u hierover meer informatie? De klachtenregeling is op te vragen via de zorg(meldings)coördinator van het wijkteam of beschikbaar via onze website. Deze kunt u hier downloaden.

Het belang van het indienen van een klacht
Van meldingen kan Dalazorg leren. Door te leren kunnen we verbeteren. Per klacht of uiting van ongenoegen wordt bekeken of er direct een verbetering bij u als cliënt toegepast kan worden. Daarnaast onderzoekt Dalazorg of deze verbetering ook voor andere cliënten van belang kan zijn. Uiteraard ontvangt u informatie over verbeteringen die Dalazorg, naar aanleiding van uw klacht of melding van onvrede, wil doorvoeren. Want van een tevreden cliënt worden niet alleen onze cliënten maar ook onze zorgverleners blij.