Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

In de leveringsvoorwaarden zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de relatie tussen cliënten en de zorgaanbieders van Dalazorg. De algemene voorwaarden geven de rechten en plichten weer van Dalazorg en de cliënt.

Hier kunt u de Leveringsvoorwaarden van Dalazorg downloaden.