De zorg die u nodig heeft

Over ons

Dalazorg bekijkt samen met u welke zorg u nodig heeft. Komt u in aanmerking voor ondersteuning door de gemeente (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW)? Hoe krijgt u de benodigde hulp? Hoe komt u in aanmerking voor hulpmiddelen? Dalazorg helpt bij het beantwoorden van deze vragen en het regelen van de juiste zorg.

Dalazorg - Thuiszorg waarbij de cliënt centraal staat

Ieder mens heeft zijn eigen verhaal

Missie

Hoogwaardige thuiszorg leveren met als doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met behoud van de optimale kwaliteit van leven.

Verminderen of verhelpen van problemen

Vissie

Dala Zorg streeft naar oplossingen voor cliënten die hun zelfredzaamheid en zorgonafhankelijkheid ondersteunen en kwaliteit van leven in stand houden of verbeteren.